SUXING × DIZEL

Dizel, meşhur italýan denim moda markasy.“RenzoRosso” 1978-nji ýylda, Italiýanyň “Genius” moda kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan 14 markanyň birine öwrülende esaslandyryldy.DIESEL dürli jyns, egin-eşik we esbaplar öndürýär.1978-nji ýylda döredilen gününden bäri DIESEL adatdan daşary ösüşi başdan geçirdi we öňdebaryjy denim pionerinden haute eşikler dünýäsine öwrüldi we döredilen lýuks bazarynda hakyky saýlama öwrüldi.

2

Glenn Martens döredijilik müdiri wezipesine girişenden soň, 2022-nji ýylda DLESEL-i meşhur marka öwürmek üçin iki ýyldanam az wagt gerek boldy. DIESEL Milanyň moda hepdeliginde 2023-nji ýylyň ýaz / tomus kolleksiýasyny hödürledi.Wasuwmagyň we aladalanmagyň, bonusyň desonstruksiýasynyň we bölünmeginiň täsiri bilen ussat denim ýekeje elementini hödürleýär we bilgeşleýin kyýamat galyndylarynyň toprak stiliniň wizual manysyny döredýär.Müňýyllygyň üzüm aýratynlyklary bolan palto kurtka iň esasy zat.

3

Su Ksing 2022-nji ýylda DIESEL bilen hyzmatdaşlyk etdi, şol döwürde Su Szing DIESEL-iň ýaş we döredijilik stiline laýyklykda birnäçe täzelikler etdi.Müşderilere has gowy hyzmat bermek we win-win hyzmatdaşlygyny gözlemek.


Iş wagty: -20anwar-16-2023