SUXING × ARMANI ALMAK

1991-nji ýylda esaslandyrylan “ARMANI EXCHANGE”, Jorjio Armaniniň çalt moda sarp edijileriniň täze neslini nyşana almak baradaky öňdebaryjy pikirine eýerýär.Umumy stil özüne çekiji, garaşylmadyk zatlardan doly we ýaşlaryň ýaşlyk durmuşyna laýyk gelýär.Dizaýneriň halaýan şäherlerinde (Milan, Nýu-Yorkork, London, Tokio) görnüp duran häzirki zaman we geýim stilinden ylham alan Suxing, “ARMANI EXCHANGE” -e täze nesliň asylsyzlygyny görkezýän ajaýyp “esaslary” döretmäge kömek etdi. marka hyzmatdaşy.Dürli perspektiwalara üns beriň, moda konwensiýalaryna we aşa bezeglere garşy çykyň, moda düşünjesi bilen rahat, edepli, tebigy we owadan ýaş eşikleri dörediň.

图片 4

"" Okary "rahatlyk, sowukdan" sowukdan "gorkmaň.

Temperatura we özüni alyp baryş Hemmesi, gysga görnüşde, rahat ýagdaýy duýmak.Gyzykly esasy stil, monotonlykdan dynyň, ajaýyp geýiň.

 


Iş wagty: Noýabr-21-2022